ประเภทสินค้า»BEN-HUR กุญแจลิ้นตาย»กุญแจลิ้นตาย รุ่น ไข 1 ด้าน
กุญแจลิ้นตาย รุ่น ไข 1 ด้าน

รหัสสินค้า :

argaiv1217

 

BHD1010CM

ชื่อกลุ่มสินค้า :


กุญแจลิ้นตาย BEN-HUR

ราคา :


400 บาท

คุณสมบัติ :


ผลิตจากสแตนเลส 304 แท้ ไม่เป็นสนิม

เทคนิค :


ระบบ 6 ร่องลูกปืน มี 6 สี สแตนเลสขัดเงา(PS) , ทองแดงรมดำ(AC) , ทองไททาเนียม(PB) ลายไม้(CM)

                                     


รหัสสินค้า :

 

BHD1010PB

ชื่อกลุ่มสินค้า :


กุญแจลิ้นตาย BEN-HUR

ราคา :


400 บาท

คุณสมบัติ :


ผลิตจากสแตนเลส 304 แท้ ไม่เป็นสนิม

เทคนิค :


ระบบ 6 ร่องลูกปืน มี 6 สี สแตนเลสขัดเงา(PS) , ทองแดงรมดำ(AC) , ทองไททาเนียม(PB) ลายไม้(CM)

                                     


รหัสสินค้า :

 

BHD1010AC

ชื่อกลุ่มสินค้า :


กุญแจลิ้นตาย BEN-HUR

ราคา :


400 บาท

คุณสมบัติ :


ผลิตจากสแตนเลส 304 แท้ ไม่เป็นสนิม

เทคนิค :


ระบบ 6 ร่องลูกปืน มี 6 สี สแตนเลสขัดเงา(PS) , ทองแดงรมดำ(AC) , ทองไททาเนียม(PB) ลายไม้(CM)

                                     


รหัสสินค้า :

 

BHD1010SS

ชื่อกลุ่มสินค้า :


กุญแจลิ้นตาย BEN-HUR

ราคา :


375 บาท

คุณสมบัติ :


ผลิตจากสแตนเลส 304 แท้ ไม่เป็นสนิม

เทคนิค :


ระบบ 6 ร่องลูกปืน มี 6 สี สแตนเลสขัดเงา(PS) , ทองแดงรมดำ(AC) , ทองไททาเนียม(PB) ลายไม้(CM)